Hoe communiceren?

Een nuttig bericht van een politiebron naar een groep burgers versturen, vraagt een goede organisatie:

  • Het moet gebeuren op een manier waarop de inhoud van het bericht duidelijk genoeg is.
  • De groep bestemmelingen heeft zijn eigenheid en organisatie op het vlak van bereikbaarheid. Zo zijn burgers uit een residentiële wijk bv. vaak afwezig tussen de kantooruren, terwijl handelaars op dat moment net wel aanwezig zijn. De groep zal zich engageren om daar op de efficiëntst mogelijke manier mee om te gaan. De sturende rol van de coördinator is hierbij van belang.
  •  Er moet een duidelijke afbakening zijn van de taak en de verantwoordelijkheid van de partners burger en politie.

Een aantal belangrijke principes:

  • Het opstellen, het beoordelen en de input van de berichten over criminele feiten en onveiligheid behoren tot de bevoegdheid van de politie; Deze communicatieopdracht moet eenvoudig te integreren zijn in het politiewerk en de normale sociale en professionele omgang van de BIN-coördinatoren en –leden;
  • Een BIN en de communicatie binnen het BIN moeten toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking. Het verkrijgen van informatie mag geen privilege zijn van een bepaald deel van de bevolking.

Communicatie via SMS en mail:

Tot juni 2008 beschikten de lokale politiezones met een buurtinformatienetwerk (BIN) over een eigen communicatiesysteem, de Binfoon. Gebruikers vormden een vast nummer en spraken daarop een boodschap in. Eens de boodschap ingesproken, werd die automatisch naar alle vooraf geprogrammeerde telefoonnummers doorgestuurd. De telefoonnummers van de BIN-leden werden vooraf in het systeem geprogrammeerd en de verdeling van de berichten naar de BIN-leden gebeurde automatisch.

Doordat de vzw Buurtinformatienetwerken begin 2008 aankondigde te stoppen met het ‘Binfoon’-systeem, is men op zoek gegaan naar een vervangend systeem, dat tegelijk innovatief was. Een aantal politiezones maken sinds dan gebruik van nieuwe technologieën, meer bepaald een SMS- en e-mailsysteem.

Operatoren die zich toeleggen op communicatie naar de BIN's via SMS en e-mail:
http://www.binnet.be
https://secure.enoxus.com