Meldingen door burgers

Een goede communicatie vanwege de burgers kan bijdragen tot:

  • een tijdige en efficiënte detectie van dreigingen of onveilige situaties;
  • een efficiënt optreden van de politie;
  • bijzonder adequate preventie. 

Een BIN stimuleert daarom burgers om abnormale feiten, gedragingen, personen, … onmiddellijk te melden aan de politie, die de taak heeft om hierop te reageren. De lokale politie is het permanente aanspreek- en meldingspunt. Dit ‘meldingsgedrag’ kan door iedere deelnemer van het BIN gebeuren.

Wijkbewoners zijn door hun kennis van de buurt en betrokkenheid goed geplaatst om vaststellingen te melden aan de politie. Het is belangrijk dat de burger een objectief verslaguitbrengt bij de politie, zonder verdere interpretatie. De politie zal dit verslag beoordelen op een professionele manier en eventueel de nodige bijkomende stappen zetten. De politie  kijkt of de gemelde vaststelling betrekking heeft op verdachte of niet-verdachte feiten, personen, gedragingen of voertuigen. De melder krijgt nadien feedback als het onderzoek dat toelaat.

De lokale politie informeert ook het BIN over de manieren en de momenten waarop de politie best verwittigd wordt, net als de soorten informatie die nuttig kunnen zijn voor de politie. De politie is zodanig georganiseerd dat meldingen op een efficiënte manier beantwoord kunnen worden. Goed meldingsgedrag is belangrijk, zowel op preventief als op repressief vlak.

Door de contacten tussen de leden van het buurtinformatienetwerk en de wijkinspecteurs ontstaat een spontane en goede informatiestroom, waardoor de politie weet wat er leeft. De kwaliteit van de meldingen aan de politie zal zo na verloop van tijd zelfs verbeteren.

In sommige gevallen kan de coördinator als tussenpersoon dienen van de communicatie. De meest efficiënte manier van werken is echter een rechtstreekse melding aan de politiediensten.

Hier vindt u de vragenlijst verdachte situaties.