Stap voor stap

  1. Idee en voorbereiding
  2. Informatie verspreiden naar burgers in het omschreven gebied en info-avond
  3. Communicatieplan uitwerken voor communicatie tussen alle betrokkenen
  4. Het Buurtinformatienetwerk gaat van start

Idee en voorbereiding

Het idee kan ontstaan uit interesse bij één of meerdere bewoners of aangereikt worden door de overheid of de politie. Aan het oprichten van een buurtinformatienetwerk gaat altijd een overleg met de lokale overheid en de politie vooraf. Interesse? Neem dan contact met uw lokale politie. Het is zeer belangrijk dat er een draagvlak voor de oprichting is bij alle betrokkenen en dat de werking duidelijk is. De lokale politie zal contact opnemen met de bestuurlijke en de gerechtelijke overheid in verband met de vraag om een BIN op te richten.

Vòòr de oprichting van een BIN wordt nagegaan welke de beweegredenen zijn, welke verwachtingen de betrokken partijen hebben en welke doelstellingen geformuleerd zijn. Nadat de voorgaande stappen ondernomen zijn, wordt de volledige buurt geïnformeerd en de maatschappelijke ondersteuning van het project nagegaan.

Informatie verspreiden naar burgers in het omschreven gebied en info-avond

Op een informatie-avond waarop alle inwoners uitgenodigd worden, komt aan bod:

  • de voorstelling van het concept buurtinformatienetwerk en de wettelijke regels;
  • de voorstelling van de verschillende partners;
  • de bespreking van en de vraag om goedkeuring van het BIN en de doelstellingen;
  • de voorstelling en de bespreking van het communicatieplan (de manier waarop de informatie binnen een BIN uitgewisseld wordt) en de bijbehorende kosten;
  • de vraag om betrokkenheid en vrijwilligheid bij de leden van de buurt: Wie neemt het initiatief? Wie is bereid om te investeren in de verdere ontwikkeling van het BIN? de erkenning en de goedkeuring van de leden van de stuurgroep;de gegevensverzameling van de deelnemers (adres, telefoonnummer, bereikbaarheid van de leden van de stuurgroep, …);
  • afspraken betreffende de verdere invulling van het BIN, de organisatie en de evaluatie ervan. 

Communicatieplan uitwerken voor communicatie tussen alle betrokkenen

Om een buurtinformatienetwerk goed te organiseren, is ook een lokaal charter nodig waarin de nodige afspraken en taken van de partners op papier worden gezet. Dit lokale charter wordt door alle betrokken partners samen opgesteld, waarbij de stuurgroep het initiatief kan nemen. Lees hier meer over het charter.

In het charter staan, naast de contactgegevens en een financieringsplan ook een communicatieplan. Het snel en doeltreffend uitwisselen van informatie tussen alle betrokkenen vraagt immers een goede organisatie. Lees hier meer over de communicatie binnen een BIN.

Het Buurtinformatienetwerk gaat van start

Hierna kan het buurtinformatienetwerk van start gaan. Vanaf dan wordt het communicatieplan toegepast en kan de politie, via de coördinator, preventieve boodschappen naar de BIN-leden versturen. De opstart van het BIN kan bekend gemaakt worden via gemeentelijke infobladen of lokale pers. Op die manier zijn de inwoners van de gemeente op de hoogte en kunnen geïnteresseerden ook aansluiten.