Commissie voor afwijking

De Commissie voor afwijking beoordeelt afwijkingsaanvragen op het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en al zijn bijlagen.

Hieronder vindtenkele belangrijke documenten over de werkwijze van de Commissie voor afwijking.

Over afwijking en afwijkingsaanvragen:

Over de basisnormen:

Over de Commissie van Afwijking: