Hoge raad

De Hoge Raad voor beveiliging tegen Brand en Ontploffing heeft een raadgevende rol. In het kader van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing, geeft de Hoge Raad advies over ieder ontwerp van federaal besluit en stelt hierbij maatregelen voor.

Hieronder vindt u enkele belangrijke documenten over de Hoge Raad.