Andere

Kadernota Brandpreventie - Organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones

De hulpverleningszones van de brandweer (kortweg ‘zones’ genoemd in het verdere document) kregen een wettelijk kader voor de organisatie van de brandpreventie via het

Inhoud syndiceren