Logiesverstrekkend inrichtingen

! Andere reglementeringen betreffende de logiesverstrekkend inrichtingen !

attention-icon-error.pngHet overzicht van de brandpreventiereglementering wordt momenteel o

Tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies
Betreffende het toeristische logies
Norm NBN S 21-205: Brandbeveiliging in de gebouwen - Hotels en gelijkaardige inrichtingen

Opmerking

In principe zijn de normen niet bindend. Niettemin worden de gehomologeerde of geregistreerde Belgische normen juridisch beschouwd als de regels van de kunst of d

Aanbeveling nr. 86/666/EEG betreffende brandbeveiliging in bestaande hotels

Opmerking

Een Europese aanbeveling is een rechtshandeling van de Europese Unie.

Inhoud syndiceren