Werking en organisatie van uw politiezone

Nieuw koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters

U kan de volledige samenstelling van de Vaste Commissie van de lokale politie hier terugvinden.

 

De Vaste Commissie van de Lokale Politie werd opgericht bij artikel 91 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Inhoud syndiceren