Vlaams Gewest

Betreffende het brandpreventieverslag en de adviesverlening door de hulpverleningszones
Tot bepaling van het model van brandpreventieverslag
Zonaal informatiecomité voor de hulpverleningszones

Zonaal informatiecomité voor de hulpverleningszones

Een omzendbrief van minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, roept de hulpverleningszones op om een informatiecomité op te richten.

Kadernota Brandpreventie - Organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones

De hulpverleningszones van de brandweer (kortweg ‘zones’ genoemd in het verdere document) kregen een wettelijk kader voor de organisatie van de brandpreventie via het

Tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones

Dit koninklijk besluit organiseert en definieert de brandpreventie in de hulpverleningszones. De drie belangrijkste brandpreventieopdrachten van de zones zijn:

Houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders
Codex over het welzijn op het werk (Titel III - Hoofdstuk III)

Koninklijk besluit van 28/03/2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeer-gebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren
! Andere reglementeringen betreffende de tunnels !

attention-icon-error.pngHet overzicht van de brandpreventiereglementering wordt momenteel o

! Andere reglementeringen betreffende de wonen !

attention-icon-error.pngHet overzicht van de brandpreventiereglementering wordt momenteel o

Inhoud syndiceren