Vlaams Gewest

Norm NBN S 21-205: Brandbeveiliging in de gebouwen - Hotels en gelijkaardige inrichtingen

Opmerking

In principe zijn de normen niet bindend. Niettemin worden de gehomologeerde of geregistreerde Belgische normen juridisch beschouwd als de regels van de kunst of d

Aanbeveling nr. 86/666/EEG betreffende brandbeveiliging in bestaande hotels

Opmerking

Een Europese aanbeveling is een rechtshandeling van de Europese Unie.

Betreffende de brandveiligheid in scholen en internaten
Norm NBN S 21-204: Brandbeveiliging in de gebouwen - Schoolgebouwen

Opmerking

In principe zijn de normen niet bindend. Niettemin worden de gehomologeerde of geregistreerde Belgische normen juridisch besch

Verordening nr. 305/2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten
Waterwetboek (Voorwaarden voor de openbare waterdistributie in het Waalse Gewest)
Betreffende de normen betreffende de uitrustingen voor waterbevoorrading inzake brandbestrijding
Betreffende de watervoorraden voor het blussen van branden
Betreffende de watervoorraden voor het blussen van branden
Betreffende de standaardisering van de brandweer-koppelingen
Inhoud syndiceren