Vlaams Gewest

Betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979

Betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering va

Tot vaststelling van de lijst de dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium “brandgedrag aan de buitenzijde” te voldoen
Tot vaststelling van de lijst van bouwproducten die behoren tot de brandreactie klassen A1 en A1-FL
Tot delegatie betreffende aanvragen tot afwijking van het koninklijk besluit van 7 juli 1994
Tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen

Het koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe

Tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan
Tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking
Tot vaststelling van de samenstelling en de werkwijze van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing
Betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen
Inhoud syndiceren