Andere

Kadernota Brandpreventie - Organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones

De hulpverleningszones van de brandweer (kortweg ‘zones’ genoemd in het verdere document) kregen een wettelijk kader voor de organisatie van de brandpreventie via het

! Andere reglementeringen betreffende de tunnels !

attention-icon-error.pngHet overzicht van de brandpreventiereglementering wordt momenteel o

! Andere reglementeringen betreffende de wonen !

attention-icon-error.pngHet overzicht van de brandpreventiereglementering wordt momenteel o

! Andere reglementeringen betreffende de voetbalstadions !

attention-icon-error.pngHet overzicht van de brandpreventiereglementering wordt momenteel o

! Andere reglementeringen betreffende de bijeenkomstplaatsen !

attention-icon-error.pngHet overzicht van de brandpreventiereglementering wordt momenteel ov

! Andere reglementeringen betreffende de gezondheidszorg !

attention-icon-error.pngHet overzicht van de brandpreventiereglementering wordt momenteel o

! Andere reglementeringen betreffende de ouderenvoorzieningen !

attention-icon-error.pngHet overzicht van de brandpreventiereglementering wordt momenteel o

! Andere reglementeringen betreffende de logiesverstrekkend inrichtingen !

attention-icon-error.pngHet overzicht van de brandpreventiereglementering wordt momenteel o

Norm NBN S 21-205: Brandbeveiliging in de gebouwen - Hotels en gelijkaardige inrichtingen

Opmerking

In principe zijn de normen niet bindend. Niettemin worden de gehomologeerde of geregistreerde Belgische normen juridisch beschouwd als de regels van de kunst of d

Norm NBN S 21-204: Brandbeveiliging in de gebouwen - Schoolgebouwen

Opmerking

In principe zijn de normen niet bindend. Niettemin worden de gehomologeerde of geregistreerde Belgische normen juridisch besch

Inhoud syndiceren