Koninklijk besluit

Tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones

Dit koninklijk besluit organiseert en definieert de brandpreventie in de hulpverleningszones. De drie belangrijkste brandpreventieopdrachten van de zones zijn:

Tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeer-gebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren
Tot vaststelling van de typekoppelingen gebruikt inzake brandvoorkoming en -bestrijding
Tot voorkoming van luchtverontreiniging bij het verwarmen van gebouwen met vaste of vloeibare brandstof

(NOTA : Opgeheven voor het Vlaams Gewest door BVR 2006-12-08/70, art.

Tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979

Tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprak

Betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979

Betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering va

Tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen

Het koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe

Tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan
Tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking
Tot vaststelling van de samenstelling en de werkwijze van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing
Inhoud syndiceren