Veiligheidsbeleid

Categorie: 
Veiligheidsbeleid
Afkondiging: 
02/11/2017

Koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de inspecteurs die zijn belast met de controle van de private veiligheid en de privédetectives

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Categorie: 
Veiligheidsbeleid
Afkondiging: 
25/12/2017

Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalif

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Categorie: 
Veiligheidsbeleid
Afkondiging: 
25/12/2017

Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleidingi en de erkenning van de EG-beroepskwal

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Categorie: 
Veiligheidsbeleid
Afkondiging: 
12/11/2017

Koninklijk besluit 12 november 2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen.

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Wettekst bestand: 
Categorie: 
Veiligheidsbeleid
Afkondiging: 
12/11/2017

Koninklijk besluit 12 november 2017 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, d

Wetgevingstype : 
koninklijk besluit
Wettekst bestand: 
Categorie: 
Veiligheidsbeleid
Afkondiging: 
10/11/2017

Ministerieel besluit 10 november 2017 tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van demogelijkheid van uitgangscon

Wetgevingstype : 
ministerieel besluit
Wettekst bestand: 
Categorie: 
Veiligheidsbeleid
Afkondiging: 
08/06/2016

Een werkgroep, samengesteld uit (federale, deelstatelijke, lokale; bestuurlijke, gerechtelijke, politionele en academische) experts aangeduid door leden van de Interministeriële Conferentie

Wetgevingstype : 
beleidstekst
Categorie: 
Veiligheidsbeleid
Afkondiging: 
04/11/2015

INHOUD
Federale politie en geïntegreerde werking

Wetgevingstype : 
omzendbrief
Wettekst bestand: 
Categorie: 
Veiligheidsbeleid
Afkondiging: 
24/12/2013

Ministerieel besluit tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de s

Wetgevingstype : 
ministerieel besluit
Categorie: 
Veiligheidsbeleid
Afkondiging: 
19/12/2013

De Minister van Binnenlandse Zaken verzoekt de lokale administratieve autoriteiten hun toezicht te richten op de gevoelige doelwitten binnen hun grondgebied en de zelfstandigen te informeren over d

Wetgevingstype : 
omzendbrief
Wettekst bestand: 
Inhoud syndiceren