Type documentAndere
Korte omschrijvingNorm NBN S 21-205: Brandbeveiliging in de gebouwen - Hotels en gelijkaardige inrichtingen
Bevoegde overheid Federaal
Afkondiging 01/12/1992
Laatste wijziging01/12/1992
CategorieLogiesverstrekkend inrichtingen
Van toepassing in
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Opmerking

In principe zijn de normen niet bindend. Niettemin worden de gehomologeerde of geregistreerde Belgische normen juridisch beschouwd als de regels van de kunst of de goede praktijk. De naleving ervan levert een vermoeden van technische kwaliteit op, terwijl het feit dat ervan afgeweken wordt een technische rechtvaardiging op basis van proeven of andere bewijzen, overeen te komen tussen de producent en de klant, noodzakelijk maakt.

De normen hebben echter een verplicht karakter indien ze als referentie worden vermeld in de wetgeving of in reglementaire teksten zoals bestekken of gelijkwaardige documenten, openbare aanbestedingen of speciale overeenkomsten. In dat geval volstaat het de referentie van het nummer van de norm en het jaar te gebruiken.


Gerelateerde interpretaties

Gerelateerde wetteksten

Ga terug naar Wetgeving