Type documentCode / Wetboek / Algemeen reglement
Korte omschrijvingCodex over het welzijn op het werk (Titel III - Hoofdstuk IV - Afdeling 9)
Bevoegde overheid Federaal
Afkondiging 13/03/1998
Laatste wijziging28/08/2002
CategorieAlgemene reglementering
Van toepassing in
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Koninklijk besluit van 13/03/1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen

Toelichtingen


Gerelateerde interpretaties

Ga terug naar Wetgeving