Interpretatie

Afkondiging 21/11/2012
Laatste wijziging 01/07/2013

Geïnterpreteerde wetgeving

Type document Koninklijk besluit
Korte omschrijving Tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen
Reglementeringsniveau Federaal
Afkondiging 07-07-1994
Laatste wijziging 07-12-2016
Categorie Algemene reglementering
Van toepassing in
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Vlaams Gewest
 • Waals Gewest
 • Duitstalige Gemeenschap

Het KCCE en de ADVP organiseren informatiesessies over de wijzigingen die aangebracht zijn aan de “ basisnormen ” 

Het koninklijk besluit van 12 juli 2012 wijzigt het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.
De preventieofficieren hebben als opdracht om de toepassing van deze reglementering te controleren. Om hen te helpen om deze wijzigingen, die op 1 december 2012 in werking treden, te kennen en te begrijpen, organiseert het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) in samenwerking met de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) gratis 2 Nederlandstalige informatiesessies op 24 en 30 november 2012 en op 8 en 21 juni 2013.

 

De basisnormen die de minimale voorwaarden vastleggen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van gebouwen moeten voldoen, worden ingedeeld in 6 bijlagen:

 • Terminologie
 • Lage gebouwen
 • Middelhoge gebouwen
 • Hoge gebouwen
 • Brandreactie
 • Industriegebouwen


De omvangrijke en complexe wijzigingen van 12 juli 2012 betreffen:

 • Aanpassing van alle voorschriften betreffende de bijlagen 2, 3 en 4 inzake brandweerstand van de bouwelementen en –materialen aan de Europese regelgeving;
 • Invoeren van het Europees systeem voor wat betreft de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand;
 • Herziening van de bijlage 5 /1 tot vaststelling van de vereisten inzake brandweerstand op grond van het risico dat gepaard gaat met het type van bezetting van de gebouwen;
 • Opnemen van nieuwe eisen voor enkelvoudige en dubbelwandige gevels ;
 • Invoeging van bepalingen inzake de verluchting van de liften in «lage-energiegebouwen»;
 • Opnemen van de eisen in verband met groendaken ;
 • De gemeenschappelijke eisen in verband met de doorvoeringen zijn opgenomen in de bijlage 7.


Teksten en presentaties


Raadpleeg hier het koninklijk besluit van 7 juli 1994, evenals het koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot wijziging hiervan.


Download hieronder de presentaties van informatiesessies :

Gerelateerde informatie

Gerelateerde interpretaties

Ga naar het overzicht