Bestuurlijke aanpak in de bestrijding van criminaliteit

Op deze pagina vind je informatie over bestuurlijke alternatieven om criminaliteit te bestrijden.

 

Wat is bestuurlijke aanpak?

Onder "bestuurlijke aanpak" begrijpen we het geheel van preventieve en repressieve bestuurlijke maatregelen dat kan verhinderen dat de (georganiseerde) criminaliteit zich, verdoken onder legale activiteiten, in onze maatschappij kan vestigen of, met respect voor de basisbeginselen van een goede rechtspleging, ontdekte (georganiseerde) criminaliteit een halt kan toeroepen of kan sanctioneren.

Enkele voorbeelden van bestuurlijke aanpak:

  • gemeentelijke administratieve sancties
  • het intrekken of weigeren van vergunningen
  • het sluiten van etablissementen
  • moraliteitsonderzoek

De Unit Bestuurlijke Aanpak van de FOD Binnenlandse Zaken

De Unit Bestuurlijke Aanpak is opgericht als een kenniscentrum en wil lokale overheden ondersteunen in hun ontwikkelingen en toepassingen van bestuurlijke aanpak bij het bestrijden van criminaliteit.

E-mail : Bestuurlijke.aanpak@ibz.fgov.be
Per brief : Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Unit Bestuurlijke Aanpak, Waterloolaan 76, 1000 Brussel

Wetgeving

Parlementaire vragen

Projecten

Studierapporten

Studiedagen

Studiedag "Bestuurlijke handhaving! Alert besturen"

Deze studiedag is gerealiseerd door de samenwerking tussen de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie en het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding van de provincie Vlaams-Brabant (PIVO).  Ze heeft plaats gehad op 11 mei 2017 in de gebouwen van het PIVO.

Een introductie en de agenda vindt u hier.

De presentaties die de experten vertoonden vindt u hieronder :

Pers

Tools

Top