Fonds Jo Vanhecke stimuleert veiligheid en sociale initiatieven in het voetbal

Het Fonds Jo Vanhecke is opgericht onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting en met de steun van de Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de Voetbalbond en de Pro League. Het doel van het Fonds is het racisme in het voetbal tegen te gaan, de veiligheid te verhogen en de sociale cohesie via het voetbal te versterken. Het Fonds doet een oproep om projecten in te dienen met die doelstellingen voor ogen. 

Waarover gaat het?

Jo Vanhecke was een pionier op het vlak van voetbalveiligheid.  Hij was directeur van de Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en voorzitter van het “Standing Committee of the European Convention on Spectator Violence” van de Raad van Europa. Ter ere en om de nagedachtenis aan Jo Vanhecke levendig te houden heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken samen met haar partners en de familie van Jo een Fonds opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting.

Doelstellingen van het Fonds Jo Vanhecke

De doelstellingen van het Fonds zijn projecten te ondersteunen die rond de volgende thema’s werken:

 1. de aanpak van racisme en sensibiliseringscampagnes tegen racisme, dan wel het stimuleren van diversiteit en/of gelijke kansen;
 2. het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in het stadion voor personen met een beperking;
 3. het aanbrengen van sociale waarden bij jeugdige spelers en supporters;
 4. preventieve acties met en ten aanzien van supporters;
 5. voorlichtingscampagnes voor de supporters inzake veiligheid, waaronder ook het gebruik van pyrotechnische middelen en alcohol- en druggebruik;
 6. samenwerkingsverbanden tussen supporters, buurtbewoners, de club (waaronder bijvoorbeeld spelers en trainer) en andere betrokken partners teneinde de veiligheid bij voetbalwedstrijden te verbeteren, dan wel de sociale cohesie te versterken;
 7. het stimuleren van positieve sfeeracties;
 8. het bevorderen van de uitwisseling van goede praktijken betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, dan wel de sociale cohesie versterken;
 9. het stimuleren van de responsabilisering van de supporters(clubs).

Voor wie?

De indiener van het project is:

 • een voetbalclub (aangesloten bij een erkende overkoepelende organisatie); een overkoepelende voetbalorganisatie (de Pro League, de Nationale Voetballiga, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, Association des clubs francophones de football, Voetbalfederatie Vlaanderen, Brussels Football Concept, de provinciale secretariaten, een erkende supportersfederatie, …);
 • een vzw of feitelijke vereniging die werkt met/rond jeugd, welzijn, vluchtelingen…  en voetbal;
 • gevestigd en ontwikkelt het project in België.

Het project moet een duidelijke link hebben met voetbal (veiligheid of sociale inclusie/maatschappelijke integratie van het voetbal).

Winnaars tweede editie (2016-2017)

Naar aanleiding van de projectoproep 2016 werden 26 projectvoorstellen ingediend. Daaruit werden door een onafhankelijke jury 10 projecten gekozen, die ondersteund werden door het Fonds, voor in totaal 47.000 euro.

De winnende projecten zijn een mooie mix van voetbalclubs en organisaties die rond voetbal werken, met aandacht voor preventie en het sociaal-maatschappelijke luik van het voetbal:

 • Twee Brusselse organisaties, Maison de jeunes Le Bazar en Centrum West-D’Broej, zetten in op tienermeisjesvoetbal en willen daarmee de bestaande stereotypen doorbreken.
 • Zowel in Leuven (Oud-Heverlee Leuven) als in Brussel (BX Brussels) wordt het initiatief genomen een voetbalploeg/competitie op te richten voor jonge vluchtelingen. BX Brussels werkt daarnaast ook samen met de Belgian Homeless Cup voor de organisatie van de BXLR Cup,  een competitie voor Brusselse thuis- en daklozen.
 • Royal Antwerp FC wil, samen met de Stad en de politiediensten, drugsmisbruik bij de supporters aanpakken door te sensibiliseren en corrigerend te handelen. Ook in Gent (AA Gent) wordt een sensibiliseringscampagne gevoerd naar druggebruik, maar ook  bijvoorbeeld inzake hate speech en racisme. Voetbal in de Stad werkt voorts ook een educatief pakket uit voor secundaire scholen.
 • Nog in Antwerpen (Antwerpen sportstad) wil men dan weer het gedrag van de ouders langs 24 Antwerpse voetbalvelden verbeteren door te werken aan een positief voetbalklimaat.
 • Voetbal is duidelijk een sport voor iedereen. De Belgian Deaf Devils willen een voetbalteam U21 samenstellen en daarnaast ook een voetbalkamp organiseren voor jonge dove en slechthorende adolescenten.  
 • Tot slot organiseert Sporting Charleroi een EHBO-opleiding voor de buscoaches, de begeleiders van autobussen, om bij ongevallen mensen de eerste hulp te kunnen bieden.

Contact

Meer informatie kan je vinden op de website van Koning Boudewijnstichting

Voor specifieke vragen:
Ann De Mol
Tel: 02-549 02 64