Wetgeving

Titel Wetgevingstype Afkondigingsorteerpictogram
KB 25 december 2017 opleiding en erkenning EG-beroepskwalificaties privé-detectives koninklijk besluit 25/12/2017
KB 25 december 2017 gedeeltelijke omzetting Richtlijn 2005/36/CE erkenning beroepskwalificaties private veiligheid koninklijk besluit 25/12/2017
KB 12 november 2017 Verzekeringen koninklijk besluit 12/11/2017
KB 12 november 2017 Vergunningen Camerasystemen koninklijk besluit 12/11/2017
MB 10 november 2017 Pictogrammen ministerieel besluit 10/11/2017
KB 2 november model legitimatiekaart inspecteurs controle private veiligheid en privédetectives koninklijk besluit 02/11/2017
Kadernota integrale veiligheid 2016-2019 en het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 beleidstekst 08/06/2016
KB 13 januari 2016 Opleiding Gemeenschapswachten koninklijk besluit 13/01/2016
Algemene beleidsnota: Federale politie en geïntegreerde werking Veiligheid en Binnenlandse Zaken Regie der Gebouwen omzendbrief 04/11/2015
GPI 82 overdracht en toekenning van verloven 2014 - 2015 voor de politie omzendbrief 12/11/2014
Model - identificatiekaart voor GAS-vaststellers ministerieel besluit 05/09/2014
Omzendbrief ter verduidelijking van de gewijzigde GAS regelgeving omzendbrief 22/07/2014
Ministeriële omzendbrief GPI 81 Bijzondere Bijstand omzendbrief 21/07/2014
OOP 42: veiligheid van WK voetbal gerelateerde evenementen omzendbrief 08/04/2014
Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's wet 04/04/2014
Ministeriële omzendbrief OOP 41 operationalisering referentiekader CP 4 genegotieerd beheer publieke ruimte omzendbrief 31/03/2014
Ministeriële richtlijn MFO 7 Beheer van dynamische niet-geplande gebeurtenissen omzendbrief 28/03/2014
Ministeriële omzendbrief GPI 36ter Schadeloosstelling gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid omzendbrief 21/03/2014
Ministeriële omzendbrief GPI 80 Vakbondsrelaties omzendbrief 17/03/2014
GAS - koninklijk besluit verkeersborden koninklijk besluit 09/03/2014
In real time beelden bekijken van bewakingscamera's in niet-besloten plaatsen koninklijk besluit 09/03/2014
Ministeriële omzendbrief GPI 79 Stressteam omzendbrief 21/02/2014
Ministeriële Omzendbrief GPI 78 Terrorisme en gewelddadige radicalisering omzendbrief 31/01/2014
Wijziging van de wet op de gemeenschapswachten wet 30/01/2014
GAS - koninklijk besluit bemiddeling koninklijk besluit 28/01/2014
Inhoud syndiceren