KB 25 december 2017 gedeeltelijke omzetting Richtlijn 2005/36/CE erkenning beroepskwalificaties private veiligheid

Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.Afkondiging25/12/2017
Wetgevingstype:koninklijk besluit
Thema's: