KB 25 december 2017 opleiding en erkenning EG-beroepskwalificaties privé-detectives

Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleidingi en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de opleidingen.Afkondiging25/12/2017
Wetgevingstype:koninklijk besluit
Thema's: