MB 10 november 2017 Pictogrammen

Ministerieel besluit 10 november 2017 tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van demogelijkheid van uitgangscontrole bij het verlaten van een winkelruimte en van de uitoefening van situationele bevoegdheden, tot uitvoering van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.Afkondiging10/11/2017
Wetgevingstype:ministerieel besluit
Thema's: