Wijziging van de wet op de gemeenschapswachten

Op 30 januari 2014, werd de wet tot wijziging van de wet op de gemeenschapswachten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De voornaamste wijzigingen zijn :

 1. De uitbreiding van de huidige taken en bevoegdheden van de gemeenschapswachten
 2. De kwaliteit van het profiel en van de opleiding wordt verbeterd
 3. Maatregelen om de harmonisatie en de behoorlijke toepassing van de wet te optimaliseren

De uitbreiding van de huidige taken en bevoegdheden van de gemeenschapswachten

De taken van de gemeenschapswachten worden gediversifieerd en verrijkt met :

 • Het voorkomen en niet-gewelddadig beheer van verbale conflicten op de openbare weg die geen dwang vereisen.
 • Voorlichting en preventie in de gemeenschappelijke delen van de sociale wooncomplexen.
 • Het begeleiden van schoolrangen.
 • Vaststellingen van (en enkel van) de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die de gemeente het recht geeft een belasting of een retributie te heffen .

De gemeenschapswachten mogen voortaan hun opdrachten officieel uitoefenen op de openbare weg en in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Er kan nu één dienst gemeenschapswachten opgericht worden voor meerdere gemeenten.

De kwaliteit van het profiel en van de opleiding wordt verbeterd

Nieuwe gemeenschapswachten-vaststellers moeten geslaagd zijn voor het hoger secundair onderwijs.

Er staat nu in de wet een profiel waaraan de ambtenaar die de dienst gemeenschapswachten leidt, moet beantwoorden.

Als u wil starten met de opleiding tot "gemeenschapswacht-vaststeller" moet u nu ook geslaagd zijn voor de examens van gemeenschapswachten.

Die opleiding wordt ook aangevuld met nieuwe vakken zoals:

 • redactionele vaardigheden,
 • fysieke vaardigheden,
 • conflictbeheersing, met inbegrip van positieve conflictbeheersing met jongeren.

Maatregelen om de harmonisatie en de behoorlijke toepassing van de wet te optimaliseren

Er komt één identificatiekaart voor alle gemeenschapswachten. Deze kaart zal uitgereikt worden door de Minister van Binnenlandse Zaken

Steden en gemeenten kunnen nu ook gecontroleerd worden. Zij zullen gestraft worden als zij volgende punten uit de wet niet naleven:

 • het uniform
 • het bezit van de identificatiekaart
 • de uitoefening van de opdrachten
 • het signaleren van elke misdaad of elk wanbedrijf.

Tenslotte is de wet niet meer van toepassing voor personen:

 • die enkel kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen helpen veilig over te steken
 • die beleidsmatig en conceptueel werk uitvoeren.

Klik hier voor een officieuze samenstelling van de wet. (De oude wet aangepast met de wijzigingen uit de nieuwe wet)

Toelichting van De Kamer bij de wet

Meer informatie over deze wet kan u via mail aanvragen: hilde.vanderlinden@ibz.fgov.beAfkondiging30/01/2014
Wetgevingstype:wet
Thema's: