Dossier tussentijdse opvolging SVPP 2014-2017

Indiening dossier tussentijdse opvolging strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017.

 

Het eerste werkingsjaar van de nieuwe cyclus van de strategische veiligheids- en preventieplannen (SVPP) ligt achter ons. Tijd voor een eerste opvolgingsmoment.

De steden en gemeenten met een SVPP dienen hun opvolgingsdossier over te maken aan de Directie Lokale Integrale Veiligheid tegen uiterlijk 31 maart 2015. 

De 102 steden en gemeenten met een SVPP sinds 2007 dienen een dossier in voor de werkingsjaren 2013 en 2014.  De 7 nieuwe steden en gemeenten dienen een dossier in voor het werkingsjaar 2014.

De doelstelling van de evaluatie is om via de voortgangsrapportage van de gemeenten en een terreinbezoek/evaluatievergadering dieper in te gaan op de realisatie van het SVPP van elke lokale overheid.  De rode draad doorheen deze evaluatie is ondersteuning voorzien, coachen en inspireren, kortom een constructieve uitwisseling genereren tussen de lokale overheden en de Directie Lokale Integrale Veiligheid met het oog op de continue ontwikkeling van het preventiewerk binnen het lokaal integraal veiligheidsbeleid. 

Als er hieromtrent vragen zijn, kunnen jullie altijd terecht bij jullie lokaal adviseur.

De instructies vinden jullie via deze link.