Type de documentCode / Réglement général
Brève descriptionCodex over het welzijn op het werk (Titel I - Hoofdstuk III)
Autorité compétente Fédéral
Promulgation 27/03/1998
Dernière modification17/05/2007
CatégorieRéglementation générale
D'application à
  • Région de Bruxelles-Capitale
  • Région flamande
  • Région wallonne
  • Communauté germanophone

Koninklijk besluit van 27/03/1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Toelichtingen


Interprétations associées

Législation associées

Ga terug naar Wetgeving