14-daagse van de Veiligheid: “Elke seconde telt!” - Brandveiligheid voor ouderen

Van 9 tot 24 september 2017 vindt de ‘14-daagse van de Veiligheid’ plaats. Jaarlijks sensibiliseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tijdens die periode rond brandveiligheid in de woning. De slogan van de campagne is: “Elke seconde telt!” en we blijven inzetten op het plaatsen van rookmelders en het hebben van een evacuatieplan. Nieuw dit jaar is de specifieke aandacht voor de brandveiligheid ten behoeve van ouderen.

Opvallend is dat bij de dodelijke slachtoffers van woningbranden in België er 2 op de 5 ouder dan 65 zijn, terwijl slechts 1 op de 5 van de bevolking ouder is dan 65.  De ouderen zijn dan ook oververtegenwoordigd in deze brandstatistieken. 
De keuze van de doelgroep van ouderen is ingegeven door dit opvallend hoge cijfer.

De slogan “Voldoende rookmelders en een voorbereid vluchtplan” geldt zeker ook voor ouderen. Ouderen hebben vaker een verminderde zintuiglijke waarneming (zien, horen, ruiken, voelen). Bovendien is een deel van hen minder mobiel, waardoor zij minder snel naar buiten geraken.
Daarom willen we hun de belangrijkste informatie voor hun eigen brandveiligheid aanreiken in gedrukt formaat onder de vorm van een handige brochure.
Daarnaast kunnen goede gewoonten onveilige situaties vaak voorkomen. Zo kunnen enkele eenvoudige tips het koken  veiliger maken (blijf bij je potten en pannen, kledij (vnl. losse mouwen) vat al eens vuur door contact met de gasvlam onder de potten, draag daarom geen losse kledij, …).

De sensibilisering van de burger voor brandveiligheid doet beroep op de inzet en de competenties van de hulpverleningszones van de brandweer.
De hulpverleningszones hebben hun medewerking verleend aan de ontwikkeling van de hierboven vermelde brochure Brandveiligheid voor ouderen in het leescomité.
Ook de Vlaamse Ouderenraad verleende zijn medewerking.

Naast de brochure ‘Brandveiligheid voor ouderen – Nooit te laat om eraan te beginnen’ is er ook een presentatie op maat van de ouderen ter beschikking van de hulpverleningszones. Zij kunnen die gebruiken tijdens infomomenten voor ouderenverenigingen.

Daarnaast stimuleert FOD Binnenlandse Zaken de hulpverleningszones ook om goede sensibiliseringscampagnes te plannen en uit te voeren. Daartoe werden de zones met de beste campagnes in het thema ‘Ouderen’ beloond met gratis rookmelders.

Meer info

brochure_coverpagina_nl.jpg


Klik hier om de brochure te lezen

Meer informatie over brandveiligheid vind je ook op www.speelnietmetvuur.be