7de Operatie Rozet tegen woninginbraak

Van 15 tot 19 mei 2017 loopt in het Brussels Hoofdstedelijk gewest de ‘Operatie Rozet’. Tijdens die week zullen een 200-tal gemeenschapswachten, diefstalpreventieadviseurs en politieagenten zoveel mogelijk deuren controleren op veilig sluitwerk. Het is de zevende keer dat deze actie plaatsvindt. De FOD Binnenlandse Zaken is piloot van de werkgroep “Operatie Rozet” die er op gericht is burgers te sensibiliseren maatregelen te nemen om woninginbraak in het Brusselse Gewest te voorkomen.

Meer info: 7de Operatie Rozet tegen woninginbraak