Apotheken blijven in het vizier van overvallers

Met 185 overvallen in 2011 en 113 overvallen in de eerste helft van 2012 blijven apotheken een belangrijk doelwit van overvallers.
 
Preventieve veiligheidsmaatregelen zijn daarom zéér belangrijk voor apotheken. In de  preventietoolbox voor de apotheker vindt u praktische adviezen om uw apotheek veiliger te maken.
 
Zo bespreken we in de toolbox bijvoorbeeld:

Download het persbericht (.pdf)
Ga naar onze adviezen voor zelfstandigen en ondernemers