Beleidsnota Veiligheid en Binnenlandse Zaken. De prioriteiten voor 2017-18

De algemene beleidsnota Veiligheid en Binnenlandse Zaken met de prioriteiten voor 2017-2018 is gepubliceerd en beschikbaar op de website van de Kamer.

De beleidsnota legt de basis voor een doordacht, integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid.

Consulteer de volledige tekst op de website van de kamer