De hulpverleningszone Wallonië-Picardië krijgt 500 rookmelders

zone_wp.png

Ter gelegenheid van de veertiendaagse van de Veiligheid 2017, heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie een wedstrijd georganiseerd om creatieve en vernieuwende projecten met betrekking tot de autonomie van bejaarden in geval van brand naar waarde te schatten en te belonen. Beloning voor de winnaar: de uitdeling van 500 rookmelders. Op vrijdag 16 februari 2018 viel de eer te beurt aan de hulpverleningszone Wallonië-Picardië, naar aanleiding van haar videoproject “Un détecteur de fumée, sauve qui veut!”.

De zone Wallonië-Picardië was zeer creatief met de uitwerking van een reclamespot die tot doel heeft de aandacht van bejaarden te vestigen op hun eigen verantwoordelijkheid, en hen aan te moedigen om de nodige initiatieven te nemen om hun eigen veiligheid en die van hun naasten te waarborgen in geval van brand.

De video is bijzonder aangrijpend.  Niet door de uitzending van choquerende beelden, maar door de positieve boodschap die verspreid wordt. De beelden tonen een koppel actieve bejaarden die hun kleinkinderen in bed gaan leggen, terwijl er brand uitbreekt in hun huis ten gevolge van een kortsluiting aan de televisie. Dankzij de aanwezigheid van de rookmelders werd de hele familie tijdig verwittigd en kon iedereen het huis in alle veiligheid verlaten. De brandweer is eveneens snel ter plaatse gekomen.

Dit initiatief van de hulpverleningszone Wallonië-Picardië nodigt bejaarden uit om rookmelders te plaatsen in hun woning. De slogan "Rookmelders redden levens!" weerspiegelt deze persoonlijke verantwoordelijkheid. 

Gefeliciteerd aan de zone Wallonië-Picardië voor dit sensibiliseringsproject!