Een reglementair kader voor de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen 2018-2019

Na de ministerraad van 14 december 2017 waarop de verlenging 2018-2019 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen werd goedgekeurd, werd nu ook het reglementair kader gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari.  Meer specifiek:

 

Hoewel de toepassingsmodaliteiten in essentie identiek blijven aan de huidige situatie, werden er enkele punten van verduidelijking aangebracht met betrekking tot de cyclus 2014-2017.

Om de lokale overheden niet onnodig te belasten, dient geen nieuwe lokale veiligheidsdiagnostiek (LVD) opgemaakt te worden. Er werd in het voorjaar nog maar een nieuwe LVD uitgewerkt in het kader van de eindevaluaties. Een uitzondering hierop vormt evenwel het toevoegen van een nieuw fenomeen.

Zo is één van de praktische modaliteiten voorzien in het kader van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2018-2019, dat de gemeente met de haar toegekende middelen in het kader van haar plan een lokale veiligheidsmonitor uitvoert (volgens de specifieke procedure zoals uitgewerkt door de FOD Binnenlandse Zaken). De federale politie schrijft de gemeenten in. De resultaten worden eind 2018/begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de lokale beleidsplannen. Wat er leeft bij de bevolking is namelijk een onmisbaar onderdeel om onderbouwde beleidsplannen te kunnen uitwerken.

De indieningsprocedure wordt eerstdaags overgemaakt door de Administratie.

Lees meer