EPCA: 20 jaar erkenning voor de preventie van criminaliteit.

Op 13, 14 en 15 december 2017 wordt in Tallinn de 20ste jaarlijkse zitting van de European Crime Prevention Award (ECPA) georganiseerd. Dit evenement, dat georganiseerd wordt door Estland, dat momenteel het Europees voorzitterschap bekleedt, beloont elk jaar de goede praktijken en initiatieven inzake criminaliteitspreventie.

De ECPA wordt in het kader van het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (in het Engels EUCPN) georganiseerd.  Elke lidstaat van de Europese Unie beschikt over een vertegenwoordiger bij dit netwerk.  Voor België wordt deze rol door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie vervuld. De zitting van de ECPA is voor de lidstaten van de Europese Unie ook een gelegenheid om hun ervaringen en praktijken in het kader van een precies thema tijdens de BPC (Best Practice Conference) te delen. Dit jaar ging het om cybercriminaliteit.

Met het oog op deze ceremonie kan elke lidstaat een project in het kader van de criminaliteitspreventie voorstellen. Op 14.12.2017, de verjaardag van het evenement, heeft de jury van de ECPA de drie beste voorstellen, die met een totale dotatie van 20.000 € worden beloond, ’s avonds geselecteerd.

En hoe zit het met België?

België heeft negentien keer aan het evenement deelgenomen en heeft in 1999 en 2001 de eerste prijs gewonnen. Het Belgisch project dat in 2003 werd voorgesteld kreeg een eervolle vermelding. In 2002 vond de ceremonie in Brugge plaats, en in 2010 in Brussel (België bekleedde toen het Europees voorzitterschap).

Voor de editie van 2017 heeft België het ontwerp van een "cybersimpel" website ingediend. Het gaat om een permanente sensibiliserings- en mobilisatiecampagne voor de burgers, zodat ze zich kunnen beschermen tegen de risico’s op het internet (diefstal, fraude, pesterijen, enz.). Dit project is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen privé-partners en openbare partners.

Dit jaar heeft de jury van ECPA het Ests project 'The cyber defence field of study at Põltsamaa Coeducational Gymnasium' tot winnaar gekozen, terwijl België derde eindigde in de competitie.

Meer info over het project "cybersimpel"

Lees meer over ECPA en EUCPN

Klik verder naar