De evaluatie van de GASwet is van start gegaan

De toepassing van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (kortweg GAS-wet) wordt geëvalueerd tegen 1/1/2016. Daar voor hebben we een vragenlijst naar alle steden en gemeenten gestuurd.

Met deze vragenlijst willen wij een beeld schetsen van de toepassing van de GASwet in de dagdagelijkse praktijk. De vragen gaan over inbreuken die gepleegd werden in de periode van 1/1/2014 tot heden.

Klik hier voor een voorbeeld van de vragenlijst die de gemeenten op electronische wijze moeten indienen.

Op basis van de ontvangen antwoorden zal de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken verslag uitbrengen bij het Parlement over de toepassing van de GAS-wet.

Contacteer ann.debacker@ibz.fgov.be en elise.wittevrongel@ibz.fgov.be voor meer informatie.