Fonds Jo Vanhecke ondersteunt opnieuw 10 projecten rond preventie en sociaal-maatschappelijk luik voetbal

Het Fonds Jo Vanhecke ondersteunt opnieuw 10 projecten met aandacht voor preventie en het sociaal-maatschappelijke luik van het voetbal

Het doel van het Fonds is het racisme in het voetbal tegen te gaan, de veiligheid te verhogen en de sociale cohesie via het voetbal te versterken. Het Fonds doet een oproep om projecten in te dienen met die doelstellingen voor ogen. Naar aanleiding van de projectoproep 2016 werden 26 projectvoorstellen ingediend. Daaruit werden door een onafhankelijke jury 10 projecten gekozen, die ondersteund werden door het Fonds, voor in totaal 47.000 euro.

De winnende projecten zijn een mooie mix van voetbalclubs en organisaties die rond voetbal werken, met aandacht voor preventie en het sociaal-maatschappelijke luik van het voetbal:
 

  • Twee Brusselse organisaties, Maison de jeunes Le Bazar en Centrum West-D’Broej, zetten in op tienermeisjesvoetbal en willen daarmee de bestaande stereotypen doorbreken.
  • Zowel in Leuven (Oud-Heverlee Leuven) als in Brussel (BX Brussels) wordt het initiatief genomen een voetbalploeg/competitie op te richten voor jonge vluchtelingen. BX Brussels werkt daarnaast ook samen met de Belgian Homeless Cup voor de organisatie van de BXLR Cup,  een competitie voor Brusselse thuis- en daklozen.
  • Royal Antwerp FC wil, samen met de Stad en de politiediensten, drugsmisbruik bij de supporters aanpakken door te sensibiliseren en corrigerend te handelen. Ook in Gent (AA Gent) wordt een sensibiliseringscampagne gevoerd naar druggebruik, maar ook  bijvoorbeeld inzake hate speech en racisme. Voetbal in de Stad werkt voorts ook een educatief pakket uit voor secundaire scholen.
  • Nog in Antwerpen (Antwerpen sportstad) wil men dan weer het gedrag van de ouders langs 24 Antwerpse voetbalvelden verbeteren door te werken aan een positief voetbalklimaat.
  • Voetbal is duidelijk een sport voor iedereen. De Belgian Deaf Devils willen een voetbalteam U21 samenstellen en daarnaast ook een voetbalkamp organiseren voor jonge dove en slechthorende adolescenten.  
  • Tot slot organiseert Sporting Charleroi een EHBO-opleiding voor de buscoaches, de begeleiders van autobussen, om bij ongevallen mensen de eerste hulp te kunnen bieden.

Voor meer info kan u terecht op www.besafe.be.