Lichte daling van het aantal geregistreerde misdrijven op school

Een veilige school is een must. De leerlingen en het personeel moeten zich goed voelen en zich kunnen ontplooien in een schoolomgeving. Desondanks komt vandalisme, diefstal, afpersing, etc. nog voor. Uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Philippe Pivin (MR) is er wel sprake van een lichte daling.

In 2014 werden 16325 misdrijven geregistreerd in scholen. Dat zijn er minder dan in 2013 en 2012, toen 16466 en 17988 dergelijke feiten werden vastgesteld. De top drie bestaat uit 'diefstal en afpersing' (4561 tijdens de eerste drie kwartalen van 2015), gevolgd door 'misdrijven tegen de lichamelijke integriteit' (1567) en 'beschadigen van eigendom' (1080). Vergelijken we de cijfers met 2012, dan zien we een aanzienlijke daling bij misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (2452) en het beschadigen van eigendom (2028 misdrijven).

Meer informatie? Op onze website vind je 10 aandachtspunten, een draaiboek voor de beveiliging van scholen en enkele inspiratiebronnen.

Lees het artikel