Nieuwe samenstelling Vaste Commissie voor de lokale politie

Op 6 juni 2017 werd een oproep gepubliceerd in het Belgisch staatsblad voor kandidaturen voor de verkiezingen van de stemgerechtigde leden van de Vaste commissie voor de lokale politie (VCLP).  Vervolgens werd overgegaan tot de toewijzing van de mandaten voor 18 korpschefs van de lokale politie, verdeeld per regio/provincie.

Lees hier alles over de resultaten van de verkiezing.