Silence Day van VC Groot Dilbeek

Silence Day roept op tot stilte langs de zijlijn

Jonge voetballers vinden het vast fijn als hun ouders hen komen aanmoedigen, maar niet alle supporters roepen alleen hun eigen ploeg toe. Langs de zijlijn zijn er even veel beledigingen en scheldpartijen te horen en die zijn niet altijd even fraai. Voetballers, scheidsrechters en trainers moeten het daarbij ontgelden. Silence Day roept de supporters op om te zwijgen.

VC Groot Dilbeek pakte het probleem vorig jaar aan met een opmerkelijk initiatief: een Silence Day met absolute stilte langs de zijlijn. Ouders, supporters, trainers en afgevaardigden kregen de opdracht om gewoon te zwijgen. ‘Dat is een heel vreemd zicht en geluid, als je alleen de spelers hoort roepen’, zegt Peter Hellinck, algemeen sportief manager van VC Groot Dilbeek en initiatiefnemer van de actie vorig jaar. ‘Maar je kunt het soms extreme geweld en de verbale agressie langs het veld alleen maar tegengaan met een even extreme tegenmaatregel. Elk weekend hadden we een incident met de scheidsrechter, om nog maar te zwijgen van de verwensingen en de belediging aan het adres van de jonge voetballers of zelfs het fysieke geweld op en naast het veld.’

Succesvol

Dat de actie geslaagd was, bleek al meteen. Uit een rondvraag onmiddellijk na de wedstrijden en uit een enquête even later bleek dat de spelers vragende partij waren om die actie meerdere keren per jaar te herhalen. Het initiatief bleek niet alleen de druk van de schouders van de jonge spelers weg te nemen, het was meteen ook een moment van bezinning. ‘En het had ook een opvoedende rol’, zegt Peter Hellinckx, ‘want de jonge spelers van vandaag zijn de ouders die morgen langs de zijlijn zullen supporteren voor hun eigen kinderen.’

Charter

VC Groot Dilbeek werkte het initiatief vorig jaar helemaal op eigen houtje uit. Dit jaar wordt het initiatief ondersteund en mee uitgewerkt door de Vlaamse Voetbalfederatie en de Belgische Voetbalbond. Maar ook de gemeentebesturen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. ‘Gemeentebesturen kunnen een fair play-charter uitwerken dat alle sportclubs in hun gemeente moeten hanteren. Niet alleen voetbalclubs kampen met het probleem, ook de andere sportclubs krijgen ermee te maken’, zegt Peter Hellinckx.

Daarnaast kunnen gemeenten de clubs ook nog op andere manieren ondersteunen. Peter Hellinckx: ‘Die steun heeft zeker niet altijd financieel te zijn, maar kan ook logistiek of immaterieel zijn. Sportclubs hebben dikwijls niet de knowhow om correct te communiceren met hun leden of supporters. Allochtonen hebben bijvoorbeeld een andere cultuur, onze communicatie bereikt hen dikwijls niet omdat we die cultuur niet voldoende kennen. Dat vergt dus andere manieren van communiceren, waarvoor de kleine sportclubs niet de nodige kennis en middelen hebben. Hoe communiceer je bijvoorbeeld met anderstaligen wanneer je wettelijk verplicht bent om het Nederlands of het Frans als voertaal te gebruiken? Gemeentebesturen kunnen daarin zeker een belangrijke rol spelen en ondersteuning in bieden.’

Silence Day vindt plaats tijdens het weekend vóór 11 november. Die keuze is niet toevallig, Silence Day streeft naar een wapenstilstand op en rond de voetbalvelden