Strategische Veiligheids- en Preventieplannen verlengd met twee jaar

Vandaag heeft de Ministerraad het ontwerp tot koninklijk besluit betreffende de verlenging van de strategische veiligheids- en preventieplannen (SVPP) die in 2014 zijn afgesloten met 109 Belgische gemeenten, goedgekeurd.  De geldigheid van deze strategische plannen is verlengd met een duur van twee jaar, tot 1 januari 2020. 

Ieder strategisch plan heeft het voorwerp uitgemaakt van een overeenkomst ondertekend door de minister van Binnenlandse Zaken en door iedere gemeente die een veiligheidsdiagnostiek heeft uitgevoerd op zijn grondgebied.  Dit plan voorzag in de toekenning van subsidies om de geselecteerde gemeenten te helpen bij het implementeren van concrete lokale acties inzake veiligheid en preventie in het kader van een echt lokaal beleid ter zake.  De domeinen die meer in het bijzonder worden beoogd zijn overlast, eigendomscriminaliteit, verkeersveiligheid, geweld en gewelddadige radicalisering.

Waarom deze verlenging?

Aanvankelijk was de duur van deze SVPP vastgesteld op vier jaar, tot december 2017.  Om evenwel de doelstellingen ontwikkeld in de kadernota integrale veiligheid zo goed mogelijk na te leven, werd in de Ministerraad van 15.12.2017 een ontwerp tot verlenging van deze plannen tot 1 januari 2020 voorgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken.

Concreet zullen de subsidies die momenteel toegekend zijn aan 109 deelnemende gemeenten behouden blijven van januari 2018 tot 31 december 2019 teneinde de continuïteit te verzekeren van hun lokale initiatieven inzake veiligheid en preventie, waarbij er wordt uitgegaan van de doelstellingen uitgelegd door de kadernota.  De overeenkomst die met iedere gemeente werd afgesloten, kan zou eenvoudig verlengd worden.

Een evaluatie van de SVPP heeft al aangetoond dat het aantal feiten van overlast, inbraken en intrafamiliaal geweld in het bijzonder gevoelig gedaald is sinds hun lancering in 2014.

De 5,3 miljoen burgers van de betrokken gemeenten kunnen dus op hun beide oren blijven slapen.

Meer info over de SVPP