Veiligheid scholen: 15 goede voorbeelden, 10 aandachtspunten, een draaiboek

De veiligheid in en rond scholen is geen evident gegeven. Voor 2012 registreerde de Federale Politie:

  • 7532 feiten van diefstal en afpersing
  • 2028 beschadigingen van eigendom in schoolinstellingen
  • 2452 misdrijven tegen lichamelijke integriteit

En ook al evolueren de cijfers in dalende lijn, ze zijn nog steeds aanzienlijk.

Maar wat kan u eraan doen?

De Algemene Directie Veiligheid en Preventie, het referentiepunt voor preventiebeleid, verzamelde voor u op één themapagina in de kennisdatabank van haar website: 15 goede voorbeelden, 10 aandachtspunten, een draaiboek voor een eigen aanpak en nog veel meer.

Lees meer.