Veiligheidsmonitor 2018

De Veiligheidsmonitor is een enquête bij de bevolking over verschillende veiligheidsthema’s. Via dit kanaal wordt de publieke opinie over het onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden, bevraagd. De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid.

Het initiatief dat loopt bij de politie verbreden wij nu naar de gemeenten naar aanleiding van de medewerking van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie, hetgeen de ideale aanzet is tot een integraal veiligheidsbeleid als antwoord op de kadernota en ter voorbereiding van de zonale veiligheidsplannen en de gemeentelijke strategische veiligheids- en preventieplannen van 2020.

Begin 2018 zal een nieuwe Lokale Veiligheidsbevraging van start gaan. De resultaten worden eind 2018 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de beleidsplannen. Wat er leeft bij de bevolking is namelijk een onmisbaar onderdeel om onderbouwde beleidsplannen te kunnen uitwerken.

U kan aansluiten bij de survey waarbij de volgende zaken aangeboden worden: de aanlevering van de schriftelijke vragenlijst voor verzending via post, een online geprogrammeerde vragenlijst met dataopslag op een gemeenschappelijke server, de steekproeftrekking, de handleiding voor de verzending en ten slotte ook de statistische verwerking van de resultaten. De deelnemende gemeente ontvangt een uitgewerkt tabellenrapport met de eigen resultaten. Van de deelnemende gemeente verwacht men de uitvoering van de kopies en verzending. Hiertoe ontvangt deze duidelijke instructies zodat elke gemeente dit kan uitvoeren. Een beperkt budget (kopies en postzegels) evenals capaciteit hiervoor dient dus door de gemeente zelf te worden voorzien.

Inschrijven kan tot 14 december 2017 door volgende gegevens door te mailen naar DRI.Business.PoliceAccounting@police.belgium.eu (gelieve als onderwerp ‘VMS2018’ te vermelden):

  • naam gemeente
  • naam contactpersoon
  • adres, telefoon en emailadres van de contactpersoon

Vervolgens zal DRI/BIPOL contact opnemen voor verdere afspraken omtrent de concrete afname van de bevraging (o.a. voor het doorgeven van het aantal gewenste enquêtes per zone/gemeente, de begeleidende brief,…).