Inwerkingtreding nieuw KB Basisnormen brandveiligheid

Inwerkingtreding van de wijziging van het KB 07/07/1994

Het koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, werd op 18 januari 2017 in het Belgische Staatsblad gepubliceerd.

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017, met uitzondering van artikel 4, dat al uitwerking heeft sinds 1 december 2016.

Het nieuwe KB Basisnormen bevat verschillende versoepelingen en aanpassingen aan de voorschriften inzake brandveiligheid. Enkele belangrijke aanpassingen zijn:

 • De regels die het aangepaste KB Basisnormen oplegt aan nieuwe gebouwen, kunnen ook worden toegepast aan oudere gebouwen. Zo kan een gebouw dat strikt genomen aan de oudere voorschriften moet voldoen, toch gebruik maken van eventuele versoepelingen die achteraf in nieuwere voorschriften zijn opgenomen.
   
 • Appartementsgebouwen die net iets hoger zijn dan 25 m en uitsluitend uit duplexappartementen bestaan op de twee hoogste bouwlagen, vallen nu onder de minder strenge voorschriften van de middelhoge gebouwen in plaats van onder de strengere voorschriften van de hoge gebouwen.
   
 • Industriegebouwen mogen nu tot 500 m² kantoren (bijv. voor de administratie) integreren in het industriegebouw zonder dat een brandwerende scheiding tussen de beide noodzakelijk is. Vroeger was dat beperkt tot 100 m².
   
 • Verticale kokers die voorheen permanent verlucht moesten zijn, moeten dat nu niet langer zijn. Ze mogen worden uitgerust met een gemotoriseerde klep die opengaat wanneer nodig. Dat is bijvoorbeeld nuttig wanneer er gedacht wordt aan energiebesparing.

De volgende teksten werden alvast bijgewerkt op onze website (klik hier):

 • De gecoördineerde versie van het koninklijk besluit van 7 juli 1994
 • De gecoördineerde versie van het koninklijk besluit van 7 juli 1994, met de wijzingen 2017 geel gemarkeerd
 • Een vergelijkende tabel van de bijlagen 2, 3 et 4 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994
 • Een vergelijkende tabel van de bijlagen 2/1, 3/1 en 4/1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994
 • Het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994

Het nieuwe KB Basisnormen is ook het onderwerp van verschillende toelichtingen in onze laatste nummers van Besafe magazine: