Kennisdatabank: buurtvaders

In dit onderzoek trachten we een antwoord te bieden op de volgende onderzoeksvraag: hoe kunnen verwachtingen en doelstellingen over burgerparticipatie inzake veiligheidsbeleid van overheid en burger op een succesvolle wijze op elkaar worden...
buurtvaders
informatie voor de burger
burgers
wijkwerking
wijkagent
20/10/2008 - 09:23