Kennisdatabank: federale politie

De centrale doelstellingen van dit onderzoek zijn: het blootleggen van de diverse factoren en psychosociale en culturele processen die aan de oorsprong liggen van eergerelateerd geweld,voorstellen doen die het beleid en de aanpak kunnen verbeteren...
federale politie
justitie
lokale politie
verplegend personeel
leerkrachten
18/01/2012 - 16:15
De doelstelling van het onderzoek is om:de informatieuitwisseling die op lokaal vlak tussen de verschillende actoren plaatsvindt te inventariseren;de praktische en reglementaire obstakels voor de informatiestromen in kaart te brengenen tot slot...
federale politie
directie van de relaties met de lokale politie (cgl)
informatieuitwisseling politiezones
lokale politie
20/11/2011 - 12:44
Dit onderzoek reikt een aantal handvaten aan om de leiderschapsontwikkeling voor Belgische politieleiders uit te werken.  
opleiding
federale politie
spoorwegpolitie
lokale politie
18/11/2010 - 18:08
Onderzoeksvraag: “Welke (leidinggevende) functies door burgerpersoneelsleden niveau A kunnen en mogen worden opgenomen in de Belgische politie?” Deze normatieve vraag werd beantwoord door een combinatie van normatief en empirisch onderzoek in drie...
burgers
federale politie
lokale politie
05/10/2010 - 15:35
Overzicht van de aanbevelingen uit dit onderzoek Nood aan sturing op informatie(verzameling)Sturing op informatie via beeldenInspelen op het bestaan van beleidsvrijheidAparte cel voor informatiegaring binnen de dienst bestuurlijke politie?Hulp bij...
federale politie
informatieuitwisseling politiezones
lokale politie
14/01/2009 - 17:02
In de meeste steden en gemeenten heeft het station en de stationsbuurt een centrale plaats. Door de integratie van een mix aan uiteenlopende functies, kan de stationsomgeving bij uitstek een dynamische en centrale ontmoetingsplaats in de stad worden...
federale politie
metrobrigade
spoorwegpolitie
lokale politie
de lijn
11/12/2008 - 10:15
De ontwikkeling van een integriteitsbeleid binnen de politie is cruciaal omwille van de discretionaire ruimte waarover politieambtenaren beschikken in de uitoefening van hun beroep en omwille van hun monopolie op legaal geweld. Als politieagenten...
politiereglement
federale politie
lokale politie
19/12/2007 - 16:07
De FOD Binnenlandse Zaken wil een nieuw politioneel concept rond voetbalwedstrijden opbouwen om van voetbal opnieuw een feest maken, consequent op te treden tegen onruststokers en de politiefactuur rond voetbalwedstrijden verder reduceren. Daartoe...
stewarding (voetbal)
voetbalveiligheid
lokale adviesraad (voetbal)
perimeter (voetbal)
federale politie
09/08/2007 - 16:24