Kennisdatabank: directie van de relaties met de lokale politie (cgl)

De doelstelling van het onderzoek is om:de informatieuitwisseling die op lokaal vlak tussen de verschillende actoren plaatsvindt te inventariseren;de praktische en reglementaire obstakels voor de informatiestromen in kaart te brengenen tot slot...
federale politie
directie van de relaties met de lokale politie (cgl)
informatieuitwisseling politiezones
lokale politie
20/11/2011 - 12:44
Welke knelpunten doen er zich volgens politiemensen bij de wijk- en interventiedienst voor bij het beheer van de bestaande bestuurlijke informatiestromen? Welke knelpunten duiken op inzake verwerking van gegevens, uitwisseling van informatie en...
directie van de relaties met de lokale politie (cgl)
informatieuitwisseling politiezones
lokale politie
20/01/2008 - 15:15