Kennisdatabank: lokale politie

Whatsapp bij Politiezone GRENS - 5350
sociale media
lokale politie
diefstal en/of inbraak
04/01/2016 - 14:12
Toepassing van WhatsApp
aangifte en melding
sociale media
lokale politie
04/01/2016 - 14:20
Inbraakpreventie: het gebruik van sociale media bij burgerparticipatie Prévention des cambriolages : l’utilisation des médias sociaux dans le cadre de la participation citoyenne  
sociale media
lokale politie
diefstal en/of inbraak
04/01/2016 - 12:22
Vrijwillige politie in Nederland Pierre Santegoeds - Dag van de Veiligheid
toezicht door vrijwilligers
lokale politie
vrijwilligersorganisaties
17/12/2015 - 13:44
Politievrijwilliger in Nederland - Berthilde Boukema vertelt graag over het politiewerk
toezicht door vrijwilligers
lokale politie
vrijwilligersorganisaties
17/12/2015 - 13:47
Vrijwilligers: een nieuwe toekomst voor de politie? Dag van de Veiligheid
toezicht door vrijwilligers
lokale politie
vrijwilligersorganisaties
17/12/2015 - 13:50
In de regio Antwerpen bestaat er een grote samenwerking tussen de verschillendepolitiezones. Reeds 20 à 15 jaar geleden kreeg men te maken met rondtrekkende
toegangscontrole
lokale politie
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal en/of inbraak - uit appartementen
15/12/2015 - 17:13
Onze lokale politie heeft ervoor gekozen een Facebookpagina aan te maken om de burgers te informeren en te adviseren. Dat maakt aldus interactie mogelijk.
sociale media
lokale politie
24/11/2015 - 10:24
Politiemensen en hun letterwoorden...
sociale controle (bevorderen van)
lokale politie
wijkagent
diefstal en/of inbraak
diefstal en/of inbraak - uit woningen
09/06/2013 - 12:44
tablet
Zoom. Geen fotografisch jargon, wel een mobiele applicatie die een einde maakt aan de administratieve mallemolen van de veiligheids- en preventiediensten in Comines-Warneton. Ze trekken voortaan op pad met de iPad. Toegang tot informatie op het...
communicatie
applicatie
preventiedienst
lokale politie
03/06/2013 - 10:43
De centrale doelstellingen van dit onderzoek zijn: het blootleggen van de diverse factoren en psychosociale en culturele processen die aan de oorsprong liggen van eergerelateerd geweld,voorstellen doen die het beleid en de aanpak kunnen verbeteren...
federale politie
justitie
lokale politie
verplegend personeel
leerkrachten
18/01/2012 - 15:15
De doelstelling van het onderzoek is om:de informatieuitwisseling die op lokaal vlak tussen de verschillende actoren plaatsvindt te inventariseren;de praktische en reglementaire obstakels voor de informatiestromen in kaart te brengenen tot slot...
federale politie
directie van de relaties met de lokale politie (cgl)
informatieuitwisseling politiezones
lokale politie
20/11/2011 - 11:44
De centrale focus van dit onderzoek betreft het profiel van de korpschef van de lokale politie. Samengevat wil dit onderzoek een antwoord bieden op drie vragen: Beantwoordt het functieprofiel zoals omschreven in de wetgeving aan het profiel van de...
lokale politie
20/11/2010 - 10:28
Dit onderzoek reikt een aantal handvaten aan om de leiderschapsontwikkeling voor Belgische politieleiders uit te werken.  
opleiding
federale politie
spoorwegpolitie
lokale politie
18/11/2010 - 17:08
Onderzoeksvraag: “Welke (leidinggevende) functies door burgerpersoneelsleden niveau A kunnen en mogen worden opgenomen in de Belgische politie?” Deze normatieve vraag werd beantwoord door een combinatie van normatief en empirisch onderzoek in drie...
burgers
federale politie
lokale politie
05/10/2010 - 14:35
Overzicht van de aanbevelingen uit dit onderzoek Nood aan sturing op informatie(verzameling)Sturing op informatie via beeldenInspelen op het bestaan van beleidsvrijheidAparte cel voor informatiegaring binnen de dienst bestuurlijke politie?Hulp bij...
federale politie
informatieuitwisseling politiezones
lokale politie
14/01/2009 - 16:02
In de meeste steden en gemeenten heeft het station en de stationsbuurt een centrale plaats. Door de integratie van een mix aan uiteenlopende functies, kan de stationsomgeving bij uitstek een dynamische en centrale ontmoetingsplaats in de stad worden...
federale politie
metrobrigade
spoorwegpolitie
lokale politie
de lijn
11/12/2008 - 09:15
Welke knelpunten doen er zich volgens politiemensen bij de wijk- en interventiedienst voor bij het beheer van de bestaande bestuurlijke informatiestromen? Welke knelpunten duiken op inzake verwerking van gegevens, uitwisseling van informatie en...
directie van de relaties met de lokale politie (cgl)
informatieuitwisseling politiezones
lokale politie
20/01/2008 - 14:15
De ontwikkeling van een integriteitsbeleid binnen de politie is cruciaal omwille van de discretionaire ruimte waarover politieambtenaren beschikken in de uitoefening van hun beroep en omwille van hun monopolie op legaal geweld. Als politieagenten...
politiereglement
federale politie
lokale politie
19/12/2007 - 15:07
De FOD Binnenlandse Zaken wil een nieuw politioneel concept rond voetbalwedstrijden opbouwen om van voetbal opnieuw een feest maken, consequent op te treden tegen onruststokers en de politiefactuur rond voetbalwedstrijden verder reduceren. Daartoe...
stewarding (voetbal)
voetbalveiligheid
lokale adviesraad (voetbal)
perimeter (voetbal)
federale politie
09/08/2007 - 15:24