Kennisdatabank: wijkwerking

De pakkans verhogen voor inbrekers, dit vooral om het fenomeen namiddaginbraken tegen te gaan.
wijkwerking
diefstal en/of inbraak - uit woningen
diefstal en/of inbraak - uit appartementen
15/12/2015 - 11:48
De dienst gemeenschapswachten en de preventiedienst van de stad Roeselare, de wijkinspecteurs en de preventiedienst van de politiezone RIHO, de preventiedienst van de brandweerzone MidWest, en de d
gemeenschapswacht
fietsgraveren
diefstalpreventieadviseurs (dpa's)
brandpreventieadviseur
wijkwerking
27/10/2015 - 12:33
In dit onderzoek trachten we een antwoord te bieden op de volgende onderzoeksvraag: hoe kunnen verwachtingen en doelstellingen over burgerparticipatie inzake veiligheidsbeleid van overheid en burger op een succesvolle wijze op elkaar worden...
buurtvaders
informatie voor de burger
burgers
wijkwerking
wijkagent
20/10/2008 - 09:23