Kennisdatabank: overlastcoördinator

Sinds september 2012 is Maude Glorieux overlastmanager bij Bravvo, de preventiedienst van Brussel-Stad. Zij is bij de stad Brussel belast met het leiden en coördineren van de acties ter bestrijding van de openbare overlast die de openbare rust...
overlastcoördinator
overlast
23/08/2016 - 13:12
De afgelopen 15 jaar ontstond, onder meer vanuit de stimulans van de veiligheids- en samenlevingscontracten en de fondsen ter beschikking van het Stedelijk Beleid, een zeer grote variëteit aan de ‘nieuwe beroepen in de veiligheid’.  Slechts enkelen...
gemeenschapswacht
adviseur integraal veiligheidsbeleid
integraal veiligheidsplan
veiligheids- en preventieplan
zonaal veiligheidsplan
06/12/2005 - 06:06