Kennisdatabank: minderjarigen

Logo chilid focus
Child Focus heeft al met 23 steden en gemeenten een samenwerkingsakkoord voor de opsporing van vermiste minderjarigen. Bij een onrustwekkende verdwijning kijken de gemeenschapswachten dan mee uit naar de jongere. Samen met de FOD Binnenlandse Zaken...
gemeenschapswacht
minderjarigen
13/01/2016 - 15:30