Kennisdatabank: vrouwen

Sinds september 2013 werkt het project «Ladies Clic» met een groep van ten minste 8 vrouwen, die huiselijk geweld (hebben) ervaren.
vrouwen
intrafamiliaal geweld
07/12/2015 - 11:55
Algemene doelstelling van het project: Komen tot een sluitende casusgerichte IFG-aanpak voor allerlei kwetsbare bevolkingsgroepen
allochtonen
vrouwen
intrafamiliaal geweld
25/02/2015 - 14:49